بگو ببینم پروانهً خوشگل، تو کی هستنی؟ .

.آه ... تو منو نمی شناسی !! من یه پیکم ... یه پیام واسه انسانها دارم که می تونه کمکشون کنه، از تاریکی درشون بیاره، ... به راز جهان نزدیکشون کنه ...

به بالهام نگاه کن، هزارون شکل و رنگ زیبا توش می بینی ... همه طبق قانون "هارمونیه" ... من نماینده هارمونی هستم.
اسطوره شناسها منو مظهر "پسیشه" می دونن، "پسیشه" دختر یک پادشاه افسانه ای بود که عاشق "اروس" خدای عشق شد.
به "پسیشه" "جانی" رو نسبت می دن که از ورای جاده های پر فراز و نشیب و گاه بسته شده با موانع سر سخت، به طرف خدا پرواز می کنه....
تصویر نهایی و خدایی او نتیجهٌ تغییر شکلیست که تلاش، برای برداشتن مشکلات در او ایجاد می کند، مثل من! چون منم بعد از اینکه یک دوره از زندگیمو بشکل کرم گذروندم، به این شکل زیبای امروزم می رسم. در واقع مظهر کامل تغییر شکل. یعنی گذر زیبا و مثبت از شرایطی به شرایط دیگر، ( از زشتی به زیبائی، از نادانی به خرد، از مرگ به جاودانگی) از ورای تغییراتی عمیق و ریشه ای که احتیاج به کوشش و صبر دارند.
میگن که من مظهر ظرافتوچالاکی و لطف هم هستم... ولی افسوس! ظرافت و چالاکی می تونه بلهوسی و ناپایداری هم باشه!
تصویر من، وقتی که دارم بالهامو روی شعله شمع می سوزونم، اینو قشنگ نشون میده ....
ولی خب! چه میشه کرد؟ من یک عاشق جاودانه هستم!

 

 

برای "نویسنده شدن" نیست که می نویسیم،
برای پیوستن به عشقی است که جای او در کنار دیگر عشقها خالیست
"کریستین بوبن"

خدایا! به من دست بزن! بذار بدونم کجا هستی!

... خداوند پائین آمد و بر سر کودک دستی کشید ...

... کودک به دنبال پروانه ای رفت ...

او هیچ نفهمید و از آنجا دور شد

راویندرانا کومار.

با کلمات، انسان به "کمال" موجودیت خود، دست می یابد
ژاک سالومه Jacque Salome
"بودای کودک"
بچه ها به این معجزه ستودنی که بچه باقی بمانند و با چشمان ما ببینند، واقعیت می بخشند
" رنه شار Rene Char"
"خشم و راز"

 

 

بدون هیچ ادعایی در نویسنده بودن، گفته "کولت" مادر برتراند ورژولی ، فیلسوف، قلم را در دستم به حرکت در آورد...

... کولت که رمان برتراند را خسته کننده یافته بود، صمیمانه به او توصیه کرد: آنچه را بنویس که به تو زندگی می بخشد.

 

Bertrand Verjoly

 

یک انسان بالغ کیست؟ کسی که در زندگی و گفته اش غایب است، کسی که دروغ می گوید. نه دروغ روی این چیز و آن چیز، بلکه دروغ روی آنچه که خود اوست. یک کودک، بالغ می شود زمانی که قادر به گفتن چنین دروغی باشد. دروغی عمیق، بنیادین و ضروری.
             کریستین بوبن  Christian Bobin                                    
... و چه ماجرای زیبائی، نزدیک شدن و گوش کردن به کودکی که در نهان ماست....

... و این بار "آگاهانه"

 

یک "حرف" بال تاخوردهٌ روح است.
لویناس Levinas

 

- با من حرف بزن ... تو رو خدا... با من حرف بزن... تاریکه ... من می ترسم...

- یعنی چی؟ خب حرف هم بزنم باز تاریکه! چیزی عوض نمیشه

- چرا! وقتی تو حرف می زنی کمتر تاریکه...

 

... علاوه بر داستانهای معنوی که تکیه بر دگرگونی و افسانه ها دارند، من پزشکانی را می شناسم که برای معالجه، بله برای معالجهً خیلی از دردهای روحی و جسمی از قصه ها، تصاویر و سمبلها کمک می گیرند.

ژاک سالومه   Jacque Salome

"قصه های دوست داشتن"

 

برای من زیباترین کلمه ای که یونان به جهان بخشیده، "Dialogue " "گفتگو" است.
واسیلیس آلکساکیس
Vassilis Alexakis