آرشیو

 

 

2010/11/25

باور داشتن خداوند...

2010/12/02

خوشبختی

2010/12/9

کسل و بی حوصله بودن

2010/12/16

سکوت

2010/12/23

بدبختی

2010/12/30

پول

2011/01/06

شانس

2011/01/13

شادی درون

2011/01/20

عشق و ایمان و امید

2011/01/27

نقاشی

2011/02/03

عشق

2011/02/10

... و باز هم عشق...

2011/02/17

و بالاخره عشق...

2011/02/24

سیاست...

2011/03/03

مرگ...

2011/03/10

دوستی...

2011/03/17

گذشته و پیری...

2011/03/24

جسم...

2011/03/31

دوست داشتن خداوند...

2011/04/07

خدا کجاست ؟...

2011/04/14

سخن "خود" واقعی و آواز پرندگان...

2011/04/21

مسافرین درون ما...

2011/04/28

آشپزی...

2011/05/05

احساس گناه و تقصیر...

2011/12/05

موفق شدن...

2011/19/05

تقسیم...

2011/02/06

عروسی دوشیزه "ک"...

2011/02/08

لذتهای بیمار...

2011/27/08

شکارچی ... دوست داشتن بچه ها و حوانات...

2011/11/09

موسیقی...

2011/24/09

پر حرفی...

2011/08/10

گفتگو...